Polityka prywatności§ 1

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników poprzez wypełnienie internetowej wersji formularzy rejestracyjnych agencji znajdujących się pod linkami: https://goodjob.com.pl/formularz-rejestracyjny/8, https://goodjob.com.pl/formularz-kontaktowy/16

§ 2

Właścicielem i Administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 28.08.1997 z zm (Dz. U. 2002R Nr 101 poz. 926)- zwaną dalej Ustawą jest Good Job Aleksander Nowak, ul. Wałowa 47, 44-300 Wodzisław Śl. o numerze KRAZ 11653; NIP: 647-228-06-42; Regon: 240320428

§ 3

3.1. Rejestracja na stronie jest darmowa i dobrowolna. Gromadzenie danych osobowych następuje w momencie gdy Użytkownik po wypełnieniu jednego z formularzy wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. W przypadku braku zgody, dane nie zostaną wprowadzone do systemu i ich przetwarzanie nie będzie możliwe.

3.2 Zgromadzone dane są przetwarzane do celów wynikających z działalności agencji tj: selekcji, rekrutacji potencjalnych pracowników oraz przekazywania danych osobowych do potencjalnych pracodawców.

3.3 Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora tj. aktualnych ofert pracy lub jego partnerów tj. możliwości rozliczenia podatkowego.

3.4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora dotyczy również przetwarzania danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel ich przetwarzania.

3.5 Po rejestracji Użytkownikowi przysługuje prawo do: wglądu, weryfikacji, uzupełnienia, uaktualnienia oraz usunięcia swoich danych osobowych z zastrzeżeniem, że wymagany jest kontakt mailowy bądź telefoniczny z jednym z naszych biur. Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili żądać usunięcia swoich danych osobowych, niemniej jednak Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania danych Użytkownika- w takim zakresie i przez taki czas, w jakim jest to prawnie dozwolone- w celu ostatecznego wywiązania się ze zobowiązań powstałych między Użytkownikiem, Administratorem a potencjalnym Pracodawcom.

§ 4

Wszelkie postanowienia polityki prywatności mogą być zmienione jednostronnie w każdej chwili, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu polityki prywatności na stronie internetowej: www.goodjob.com.pl. Użytkownicy zostaną poinformowani o zaistniałej zmianie regulaminu poprzez komunikat na stronie Administratora. W przypadku niezaakceptowania zmian w polityce prywatności należy niezwłocznie skontaktować się z jednym z naszych biur oraz zgłosić żądanie usunięcia danych osobowych.

Thousands of people have already trusted us!

With us you can start working in production,
logistics and horticulture sectors. Employee and employer
satisfaction is our priority.
We shall carefully adjust a job offer to your qualifications!

See job offers
Good Job informs that cookies are used on their websites, which are used for statistical purposes only and for customization of the site. Learn more Close